Người Về Bờ
ShiaoLinCoGiZui

Tỷ lệ win 66.67 %

icon
Tottenham - Manchester United Xỉu 2.5 1 : 1 Thắng
Tottenham - Manchester United Chủ +1/4 1 : 1 Thắng
Hoffenheim - RB Leipzig Xỉu 3.5 0 : 2 Thắng
Hoffenheim - RB Leipzig Khách +1 1/4 0 : 2 Thắng
Fortuna Düsseldorf - Dortmund Tài 3 1/4 0 : 1 Thua
Người Về Bờ
Nã Phá Luân

Tỷ lệ win 64.41 %

icon
Tottenham - Manchester United Xỉu 2.5 1 : 1 Thắng
Tottenham - Manchester United Chủ +1/4 1 : 1 Thắng
Hoffenheim - RB Leipzig Xỉu 3.5 0 : 2 Thắng
Hoffenheim - RB Leipzig Khách +1 1/4 0 : 2 Thắng
Fortuna Düsseldorf - Dortmund Tài 3 1/4 0 : 1 Thua
Người Về Bờ
Chiến Xe Lu

Tỷ lệ win 64.06 %

icon
Watford - Norwich City Xỉu 2.5 2 : 1 Thua
Watford - Norwich City Chủ -3/4 2 : 1 Thắng
Lecce - Lazio Xỉu 3.5 2 : 1 Thắng
Lecce - Lazio Chủ +1.5 2 : 1 Thắng
Valencia - Valladolid Xỉu 2 1/4 2 : 1 Thua