Thống Kê Tần Suất Nhịp Lô Tô

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
29-04-2021 Thứ năm 1 G3-4; 1
28-04-2021 Thứ tư 1 G7-2; 2
26-04-2021 Thứ hai 1 G5-3; 1
25-04-2021 Chủ nhật 1 G6-1; 1
24-04-2021 Thứ bảy 1 G4-1; 9
15-04-2021 Thứ năm 1 G6-1; 1
14-04-2021 Thứ tư 1 G5-1; 3
11-04-2021 Chủ nhật 1 G7-4;
Tổng số lần về: 8 lần