Thống Kê Tần Suất Nhịp Lô Tô

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19-02-2021 Thứ sáu 1 G3-4; 1
18-02-2021 Thứ năm 1 G4-3; 2
16-02-2021 Thứ ba 1 G5-2; 11
05-02-2021 Thứ sáu 1 G2-1; 2
03-02-2021 Thứ tư 1 G5-5; 3
31-01-2021 Chủ nhật 1 G5-5; 1
30-01-2021 Thứ bảy 1 G3-1;
Tổng số lần về: 7 lần