Hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam trên KUBET Phần 2

  Ngày 4 tháng 6 lúc 17:46
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam với các cách chơi cực hay, cực dễ còn lại. Sau khi đọc xong, bạn sẽ có trong tay toàn bộ cách chơi xổ số Trùng Khánh.

  Game xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam hay còn gọi là xổ số Happy 10 tuy mới mẻ nhưng lại giành được tình yêu của những người đam mê xổ số. Sở dĩ nó được yêu thích như vậy là do những cách chơi đơn giản nhưng rất thú vị. Trong bài viết hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam trên KUBET Phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về game, quy tắc trò chơi cũng như 2 cách chơi đầu tiên trong xổ số Trùng Khánh. Bài viết hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những cách chơi hấp dẫn còn lại trong loại hình xổ số này!

  1. Hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam cách 3: 1 trúng 1 hoặc số liền kề

  hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam đài quay
  Xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam được quay tại hai tỉnh của Trung Quốc

  1 trúng 1

  Bạn sẽ chọn ngẫu nhiên 1 số hoặc nhiều số từ 01 đến 20 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng với 8 con số, có các con số bất kỳ giống với con số bạn đã đặt cược (không phân biệt vị trí) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn số 03 để đặt cược 1 trúng 1. Như vậy, trong kết quả mở thưởng có số 03 là giống với số bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  Tùy chọn 2

  Bạn sẽ chọn ra 2 số bất kỳ hoặc nhiều hơn 2 trong các số từ 01 đến 20 để đặt cược. Trong dãy số tết quả mở thưởng với 8 con số nếu xuất hiện các con số giống với các con số bạn đã đặt cược (không phân biệt vị trí) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn 2 số là 18, 16 để đặt cược tùy chọn 2 số. Như vậy, kết quả mở thưởng có số 18 và 16 giống với 2 số bạn đã đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  Hàng Liền Kề

  Bạn sẽ chọn ra 1 hoặc nhiều số hơn để đặt cược cho các vị trí tiền vị, hậu vị. Khi mở thưởng, dãy số kết quả có con số giống với các con số bạn đã đặt cược, nằm kế tiếp nhau đồng thời thống nhất trình tự => Bạn trúng thưởng. Các trường hợp khác đều không trúng thưởng.

  Lưu ý: Không được chọn số giống nhau để đặt cược mà phải là 2 số khác nhau để đặt cược cho các vị trí.

  Ví dụ:  Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu:

  • Bạn chọn số 07 để đặt cược cho vị trí tiền vị, 12 để đặt cược cho vị trí hậu vị. Trong kết quả mở thưởng có số 07 12 nằm kề nhau, giống với con số và trình tự bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.
  • Bạn chọn số 20 để đặt cược cho vị trí tiền vị, 12 để đặt cược cho vị trí hậu vị. Trong kết quả mở thưởng có 12 20 nằm kề nhau, giống với con số mà bạn đã đặt cược nhưng trình tự lại không giống => Không trúng thưởng.
  hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam
  Giao diện chơi  1 trúng 1 hoặc số liền kề

  Nhóm Liền Kề

  Bạn sẽ chọn ra 02 con số hoặc nhiều hơn trong các con số từ 01 đến 20 mà bạn thích để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng với 8 con số nếu xuất hiện các con số giống với các con số bạn đã đặt cược, nằm kế tiếp nhau (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng. Các trường hợp khác đều không trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu:

  • Bạn chọn ra 2 số là 18, 20 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng có số 20 18 giống với con số bạn đặt cược, nằm liền kề nhau => Bạn trúng thưởng (mặc dù trình tự không giống).
  • Bạn chọn ra 2 số là 07, 20 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng có số 07, 20 giống con số bạn đã đặt cược nhưng chúng không nằm kế tiếp nhau => Bạn không trúng thưởng.

  Tùy chọn 3

  Bạn sẽ chọn ra 3 con số mà bạn thích (hoặc nhiều ba số) từ 01 đến 20 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng với 8 con số nếu xuất hiện các con số giống với các con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn 3 số là 12, 16, 18 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng có số 12 18 16 (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Nhóm 3

  Bạn sẽ chọn ngẫu nhiên 3 số hoặc nhiều hơn 3 số từ 01 đến 20 để đặt cược. Nếu kết quả mở thưởng trái banh số thứ nhất, banh thứ 2, banh thứ 3 giống với các con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 08 07 12 20 18 16 15. Nếu:

  • Bạn chọn 3 số là 01, 07, 08 để đặt cược nhóm 3. Trong kết quả mở thưởng lần lượt 3 banh 1, 2, 3 là 01 08 07 giống với con số bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.
  • Bạn chọn ra 3 số 01, 08, 12 để đặt cược nhóm 3 số. Trong kết quả mở thưởng có 01, 08, 12 nhưng là của banh 1, banh 2, banh 4 chứ không phải nhóm banh 1, banh 2, banh 3 => Bạn trúng thưởng.

  Tùy chọn 4

  Bạn sẽ chọn ra 4 con số hoặc nhiều hơn trong dãy số từ 01 đến 20 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng gồm 8 con số, nếu xuất hiện các con số giống với các con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn 4 số là 01, 15, 16, 18 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng có 01 18 16 15 giống với con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Tùy chọn 5

  Bạn sẽ chọn 5 con số mà bạn thích (hoặc nhiều) trong các số tự nhiên từ 01 đến 20 để đặt cược. Kết quả mở thưởng với 8 con số, nếu xuất hiện các con số giống với các con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn 4 số là 01, 12, 15, 16, 18 để đặt cược. Trong kết quả mở thưởng có 01 12 18 16 15 giống với con số bạn đã đặt cược (không phân biệt trình tự) => Bạn trúng thưởng.

  2. Hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam cách 4: Phương Vị hoặc Trung Phát Bạch

  hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam số trùng
  Giao diện chơi xổ số  Phương Vị hoặc Trung Phát Bạch

  Phương Vị

  Bạn đặt cược Đông, Tây, Nam, Bắc cho từng vị trí từ banh thứ nhất đến banh thứ 8. Nếu kết quả mở thưởng có con số giống với nội dung bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  • Đông: 01, 05, 09, 13 và 17. 
  • Tây: 03, 07, 11, 15 và 19.
  • Nam: 02, 06, 10, 14 và 18.
  • Bắc: 04, 08, 12, 16 và 20.

  Ví dụ:  Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn Đông để đặt cược cho trái banh thứ nhất và kết quả mở thưởng thì trái banh 1 là 01 tức là Đông => Bạn trúng thưởng.

  Trung Phát Bạch

  Bạn sẽ đặt cược Trung, Phát, Bạch cho từng vị trí từ trái banh thứ nhất đến trái banh thứ 8. Nếu kết quả mở thưởng có con số giống với nội dung bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  • Trung: các số từ 01 đến 07.
  • Phát: các số từ 08 đến 14.
  • Bạch: các số từ 15 đến 20.

  Ví dụ:  Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn Trung để đặt cược cho trái banh thứ 3 và kết quả mở thưởng có trái banh thứ 3 là 07 tứ là Trung => Bạn trúng thưởng.

  3. Hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam cách 5: Ngũ hành hoặc Tứ quý

  hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam tứ quý
  Giao diện chơi Ngũ hành hoặc Tứ quý 

  Ngũ Hành

  Bạn sẽ đặt cược các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ cho từng vị trí từ trái banh thứ nhất đến trái banh thứ 8. Nếu kết quả mở thưởng có con số giống với nội dung bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  • Kim: 05, 10, 15, 20.
  • Mộc: 01, 06, 11, 16.
  • Thủy: 02, 07, 12, 17.
  • Hỏa: 03, 08, 13, 18.
  • Thổ: 04, 09, 14, 19.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn chọn hành Mộc để đặt cược cho trái banh thứ nhất và kết quả mở thưởng có trái banh thứ nhất là 01, tức là Mộc => Bạn trúng thưởng.

  Tứ Quý

  Bạn sẽ đặt cược các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cho từng vị trí từ trái banh thứ nhất đến trái banh thứ 8.  Nếu kết quả mở thưởng có con số giống với nội dung bạn đặt cược => Bạn trúng thưởng.

  • Xuân: 01, 02, 03, 04 và 05.
  • Hạ: 06, 07, 08, 09 và 10.
  • Thu: 11, 12, 13, 14 và 15.
  • Đông: 16, 17, 18, 19 và 20.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số: 01 03 07 12 20 18 16 15. Nếu bạn đặt cược Hạ cho trái ban thứ 3 và kết quả mở thưởng có trái banh thứ 3 là 07, tức là Hạ => Bạn trúng thưởng.

  4. Hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam cách 6: Tổng số 8 banh

  Tổng Số Tài Xỉu

  Căn cứ vào tổng số của 8 trái banh mở thưởng để xác định kết quả trúng thưởng. Xỉu là từ 36 đến 83 và Tài là từ 85 đến 132. Nếu tổng số 8 banh là 84 => Kết quả “Hòa” và tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số 02 03 04 08 12 20 18 15. Nếu:

  • Bạn chọn Xỉu để đặt cược cho tổng số 8 banh. Kết quả ra 8 banh có tổng số điểm là: 2+3+4+8+12+20+18+15=82, tức là Xỉu => Bạn trúng thưởng.

  Tổng số Chẵn Lẻ

  Căn cứ vào tổng số của 8 trái banh mở thưởng để xác định kết quả trúng thưởng. Lẻ là các tổng số từ 37, 39, 41…129, 131 còn Chẵn là các tổng số từ 36, 38,…130, 132.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số 02 03 04 08 12 20 18 15. Nếu: 

  • Bạn chọn Chẵn để đặt cược cho tổng số 8 banh. Kết quả ra các số có tổng là 2+3+4+8+12+20+18+15=82, là một số chẵn => Bạn trúng thưởng.

  Tổng Số Đuôi Tài - Xỉu

  Căn cứ vào hàng đơn vị của con số tổng 8 trái banh để xác định kết quả trúng thưởng. Tài là các đuôi từ 5 đến 9. Xỉu là các đuôi từ 0 đến 4.

  Ví dụ: Kết quả mở thưởng kỳ này ra các số 02 03 04 08 12 20 18 15. Nếu bạn chọn Xỉu để đặt cược cho tổng số 8 đuôi và kết quả mở thưởng có tổng số 8 banh là: 2+3+4+8+12+20+18+15=82, đuôi là 2 tức là Xỉu => Bạn trúng thưởng.

  Trên đây, KUDV đã hướng dẫn chơi xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam cho bạn đọc với những cách chơi thú vị còn lại. Giờ đây, bạn đã có trong tay toàn bộ những cách chơi trong game xổ số Trùng Khánh - Hồ Nam rồi đó. Quá đơn giản để đặt cược đúng không nào! Hãy tham gia ngay game và tìm kiếm tiền lời, thêm chút may mắn sẽ giúp bạn vui vẻ hơn rất nhiều đó!