Vì Sao Tiền Việt Nam Rẻ Hơn Tiền Lào, Campuchia ???

    Ngày 1 tháng 6 lúc 20:32
    Bạn có biết, người ta dựa vào đâu để xác định tỉ giá quy đổi của các đồng tiền, có phải cứ mù màu thì là không phân biệt được 2 màu xanh – đỏ hay nhím có biết phóng lông giống Tiểu Lý Phi Đao.

    Bạn có biết, người ta dựa vào đâu để xác định tỉ giá quy đổi của các đồng tiền, có phải cứ mù màu thì là không phân biệt được 2 màu xanh – đỏ hay nhím có biết phóng lông giống Tiểu Lý Phi Đao.