Tính em không thích nói nhiều.Anh nào bảo đứng từ chiều, lên xe !!

    Ngày 29 tháng 6 lúc 00:10
    Mấy đứa con gái xung quanh Anh chỉ quyến rũ được Anh. Chứ làm sao quyến rũ được hết đàn ông xung quanh Em.

    Mấy đứa con gái xung quanh Anh chỉ quyến rũ được Anh
    Chứ làm sao quyến rũ được hết đàn ông xung quanh Em