「Hội Yêu Mông」- Tôn Vinh Bờ Mông Việt (Phần 2)

「Hội Yêu Mông」- Tôn Vinh Bờ Mông Việt (Phần 2)

「Hội Yêu Mông」- Tôn Vinh Bờ Mông Việt (Phần 2) Nơi quy tự những dàn Mông đẹp nhất xứ Đông Lào cho ae chiêm ngưỡng.